Selectează o Pagină

Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

EDITOURS SRL pune preț pe încrederea pe care ne-ați acordat-o oferindu-ne datele dumneavoastră cu caracter personal și promitem să tratăm aceste date în conformitate cu politica de confidențialitate, cu legile în vigoare și cu dorințele dumneavoastră.

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă procesa comenzile, pentru a vă trimite prin e-mail știrile la care v-ați abonat și pentru a vă contacta prin alte mijloace, în cazul în care vă dați consimțământul. În același timp, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne îmbunătăți produsele și experiența dumneavoastră atunci când faceți cumpărături de la noi prin orice canal de vânzare.

Această Politică de confidențialitate se aplică odată cu procesarea datelor cu caracter personal care sunt colectate online, precum și pentru datele cu caracter personal colectate prin alte canale (telefonic, în magazin, concursuri cu premii, dacă nu se specifică altfel).

Ce sunt datele cu caracter personal și alți termeni folosiți?

Datele cu caracter personal” sunt orice tip de informații care țin de dumneavoastră și care vă identifică personal, fie singure, fie în combinație cu alte informații aflate la dispoziția noastră. EDITOURS SRL va colecta diferite date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care ni le furnizați, inclusiv istoricul achizițiilor personale. EDITOURS SRL nu va colecta nicio categorie specială de date cu caracter personal (decât dacă se specifică altfel).

Știri prin e-mail” sunt acele știri electronice care includ știri cu scop informațional, oferte, evenimente, promoții și orice alte știri pe care EDITOURS SRL dorește să vi le comunice;

Cum și ce date cu caracte personal colectăm?

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate prin:

Abonare la știri prin e-mail – unde fiecare utilizator se abonează la știri prin e-mail, care includ știri cu scop informațional, oferte, evenimente, promoții și orice alte știri pe care EDITOURS SRL dorește să vi le comunice;

Comandă (prin internet sau telefonic) – atunci când comandați produse, trebuie să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ca să vă putem procesa comanda;

Înregistrare –  vă oferă posibilitatea de a vă înregistra, astfel încât să nu fie nevoie să introduceți informațiile de livrare de fiecare dată când comandați un produs. Înregistrarea nu este necesară pentru achiziții și este alegerea dumneavoastră dacă doriți să vă înregistrați sau nu;

Concursuri cu premii – diferite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul concursurilor cu premii, care pot avea termeni și condiții suplimentare, așa cum sunt definite aici. Vă rugăm să consultați termenii și condițiile fiecărui concurs cu premii, înainte de a participa;

Echipa noastră de vânzare cu amănuntul: în cazul în care doriți, puteți să vă oferiți datele cu caracter personal și echipei noastre de vânzare cu amănuntul. Desigur, acest lucru nu este necesar pentru a face o achiziție.

Care sunt datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm?

În funcție de ce date cu caracter personal doriți să ne oferiți și la momentul achiziționării sub orice formă sau mod de colectare a datelor cu caracter personal, datele colectate de la dumneavoastră pot fi:

Adresa e-mail;

Prenumele;

Numele;

Adresa;

Codul poștal și orașul;

Numărul de telefon (fix și/sau mobil);

Data nașterii;

CNP

Când utilizați site-ul nostru (înregistrare, comandă), browser-ul trimite informații despre dumneavoastră prin intermediul serverelor noastre, inclusiv adresa dumneavoastră IP, data și ora vizitei și informații despre timpul petrecut pe site-ul nostru, URL-ul de referință (site-ul de la care ați venit); paginile pe care le-ați vizitat pe site-urile noastre; și informații despre dispozitiv și browser (de ex. tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare).

În plus, este posibil să colectăm anumite date prin intermediul modulelor cookie și a altor dispozitive asemănătoare. Dați click aici pentru a consulta politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe informații despre modul de utilizare a modulelor cookie și a dispozitivelor asemănătoare.

Atunci când folosiți site-urile noastre, puteți, de asemenea, să vă activați informațiile privind locația. Toate browser-ele vă vor întreba dacă sunteți de acord cu partajarea acestor informații. Prin urmare, numai în astfel de cazuri informațiile dumneavoastră de locație vor fi comunicate către EDITOURS SRL (de ex. „găsește cel mai apropiat magazin”).

Care sunt drepturile dumneavoastra în ceea ce privește datele cu caracter personal?

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu aceste date. Pentru a vă putea exercita oricare dintre aceste drepturi, ne puteți contacta folosind detaliile de contact existente pe site:

Dreptul de acces vă permite să ne solicitați oricare dintre următoarele :

să vă confirmăm sau infirmăm dacă prelucrăm date de ale dumnavoastra cu caracter personal.

să vă oferim o copie a tuturor datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le folosim

să vă oferim alte informații depsre datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le-am colectat, respectiv pentru ce le folosim, cui le divulgam, cum le protejăm, pentru cât timp le păstram, de unde le-am obținut etc.

Dreptul la rectificare vă oferă posibilitatea de a ne cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor vă permite să ne solicitați șterea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

v-ați retras consimțământul în baza căruia acestea au fost colectate;

dați curs unui drept legal de a vă opune;

acestea au fost prelucrate ilegal;

ne revine o obligație legală cu privire la ștergerea lor.

Totuși, atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, nu ne vom conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care:

contestați acuratețea lor, și doriți restricționarea prelucrării până verificăm acuratețea lor;

prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele;

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Cu toate acestea atunci când avem consimțământul dumneavoastră sau când păstrăm, exercităm sau asigurăm apărarea unui drept în instanță sau atunci când protejăm drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice, putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma solicitări de restricționare.

Dreptul la portabilitatea datelor vă oferă posibilitatea de a ne cere să vă furnizăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le furniza astfel unui alt operator, sau puteți solicita ca acestea să fie portate direct către un alt operator de date.

În fiecare dintre cele două situații portabilitatea este posibilă numai atunci când :

prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră;

prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție vă permite să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, atunci când facem prelucrarea în scop de marketing direct vă puteți opune oricând, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică, însă, în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;

este autorizată de lege și există garanții adecvate pentru drepturile, libertățile și interesele dumneavoastră legitime;

se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a face plângere vă permite să depuneți o plângere la Autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, este necesar să ne adresați o cerere în acest sens, cerere la care vă vom răspunde în cel mult o lună de la primirea ei. Vom putea, însă, prelungi această perioadă cu cel mult două luni atunci când, ţinând seama de complexitatea şi numărul cererilor, acest lucru va fi necesar.

ro_RORomanian